ДГ "Снежанка"
Детска градина в село Ковачите

Мисия и визия

  • да прилага образователни стратегии за социално и интелектуално развитие на децата за постигане на училищна готовност;
  • да подкрепя потенциалните възможности на всяко дете и да създава благоприятна и позитивна среда за неговото развитие;
  • да мотивира учителите и всички работещи да прилагат и реализират в най-висока степен професионалните си умения;
  • да отговори на обществените потребности и очаквания за значимостта на детската градина за потенциалното развитие на детето от предучилищна възраст;
  • да положи основите у децата на умение за учене през целия живот, чрез предоставяне на образователен продукт, отговарящ на Европейските критерии и изисквания за качествено образование;
  •  детската градина да е значима и необходима среда за пълноценното развитие на децата;