ДГ "Снежанка"

Детска градина в село Ковачите

 

ДГ "Снежанка" се намира в село Ковачите. Обучението и възпитанието на децата в нея се осъществява по утвърдената от МОН програма.

Образователният процес е съобразен с Държавни Образователни изисквания за предучилищна подготовка, с конвенцията за правата на детето и закона за закрила на детето.

Ежедневно в детската градина се реализират различни образователни направления: БЕЛ, Околен свят, математика, изобразително изкуство, музика, физическа култура, конструиране и технологии.

Екипът на детската градина се старае всекидневно да създава условия за образование и възпитание на децата като съхраняваме тяхната идентичност и развиваме творческият им потенциал.