ДГ "Снежанка"
Детска градина в село Ковачите

История

За първи път 1_1ДГ в с.Ковачите е открита през 1968г. с една група около 20 деца в приспособена за целта сграда. Помещава се на два етажа - на първия етаж е занималнята и кухнята, а на втория - спалнята .

През 1971г. са построени две дървени бараки по всички съвременни изисквания за тогавашното време. В детската градина са разкрити още две групи с по 30-35 деца в група. По-късно  двете групи бяха съкратени и сградите разрушени. ДГ остава да съществува с една група в приспособената за целта сграда.

Днес ДГ „Снежанка" с. Ковачите функционира с една разновъзрастова група с общ брой 19 деца.
Детска градина „Снежанка"с.Ковачите Община Сливен.