ДГ "Снежанка"
Детска градина в село Ковачите

Прием

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМА

1. Приема на децата се извършва по документи от директора на детската градина.

2. Заявленията за постъпване в детска градина се приемат целогодишно.

3. След утвърдяване от директора, родителите изготват всички изискуеми документи от РИОКОЗ и ги представят.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. Заявление до директора на ДГ.

2. Акт  за раждане /копие/.

3. Лична здравно-профилактична карта

4. Здравен картон с нанесени имунизации