ДГ "Снежанка"
Детска градина в село Ковачите

За нас

 • Приоритети

  • Утвърждаване на демократичен стил на работа и издигане авторитета на детското заведение;
  • Осигуряване на оптимални условия за подготовка на 5 и 6 год. деца за училище съгласно ДОИ;
  • Развитие на детската реч;
  • Правата на детето; 
  • Спорт;
  • Изкуство;
  • Екология;
  • Високо ниво в професионалната квалификация на педагогическият и останалия персонал;
  • Подготовка и реализиране на проекти;

   

  "При нас е цветно, усмихнато и пълно с любов!
  Откриваме нови светове, вълшебства, чудеса!"